Logo

Website:
Fizyka, Mechatronika EEIiA
https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-14532
dr inż. Jacek Krystek
https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-24149
Mechanika Budowli Architektura wykład
https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-27029
Fizyka Architektura
https://aula2-tulelc.clickmeeting.com/aula2-18945